wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

MODLITWAZa przedłużone mi życie  dziękuję Bogu, 
Dawcy wszelkiego życia, ale także ludziom- 
lekarzom i całej służbie zdrowia, 
dawcy, rodzinie i wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, 
że otrzymałem drugie serce - drugie życie. 

Uczucie wdzięczności wyraża bardzo dobrze średniowieczny myśliciel - Rajmund LulIius.

Panie Boże, bądź pochwalony i błogosławiony
Za to, że powołałeś człowieka,

Aby cieszył się darem życia.


Panie, pełen miłosierdzia, pomóż mi cieszyć się tym darem,

Tak, by nie było we mnie smutku.
Blasku prawdy i światło sprawiedliwych,
Jeśli człowiek doznaje radości, 
Widząc drzewo okryte zielenią liści, 

Kwiaty i owoce, strumienie, łąki i lasy.

Musi również cieszyć się samym sobą i tym że żyje.
Ten bowiem, kto cieszy się pięknem na zewnątrz,

Tym bardziej musi cieszyć się nim wewnątrz siebie.


O Panie, tak bardzo jestem szczęśliwy!

Moja radość i mój pokój
Są mi mieszkaniem i świątynią.


Rajmund nie niepokoi się krótkością życia, 
ale cieszy się cudem życia i czasu.
A więc radość i wdzięczność powinny być 
tym większe z przedłużonego mi życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz