wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

środa, 7 marca 2012

Dlaczego u mężczyzn choroby sercowo-naczyniowe pojawiają się wcześniej niż u kobiet?

U kobiet choroby sercowo-naczyniowe pojawiają się później
niż u mężczyzn . Po około 10 latach od ustania menstruacji
poziom ryzyka zawału zrównuje się u obu płci .W 1963 r. Ritterband i wsp. w konkluzji pracy dotyczącej
ryzyka choroby wieńcowej u kobiet poddanych obustronnej
owariektomii lub usunięciu macicy pisze: Some factor or factors
apart from ovarian function are responsible for the relative
freedom from coronary disease in women as compared to
men (inna przyczyna lub przyczyny, oprócz czynności jajników,
są odpowiedzialne za rzadsze występowanie choroby wieńcowej
u kobiet w porównaniu do mężczyzn). Musiało upłynąć
ponad 30 lat, aby uzyskać potwierdzenie tego, czego domyślał
się Ritterband. Dziś wiemy, że czynnikiem protekcyjnym nie
są estrogeny.
Dokumentują to następujące obserwacje:
     * estrogeny w prewencji wtórnej choroby wieńcowej nie
hamują postępu miażdżycy ,
     * hormonalna terapia zastępcza zwiększa częstość incydentów
zakrzepowych i sercowo-naczyniowych
(badania HERS – Heart and Estrogen/Progestin Replacement
Study, WHI – Women”s Health Initiative),
     * zarówno histerektomia, jak i obustronna owariektomia
w takim samym stopniu zwiększają ryzyko choroby
wieńcowej i zawału serca .
Jednak istnieje jakiś czynnik, który chroni kobiety do okresu
menopauzy. Nie znając odpowiedzi, co nim jest, zapytałem o
to studentów medycyny. Zapadło długie milczenie, aż nagle
usłyszałem:
- Zapewne czynnikiem ochronnym jest to, że kobiety nie mają
żon - dowcipnie stwierdził jeden ze studentów (zauważyłem na
jego palcu obrączkę). Oczywiście, zdanie Kobiety nie mają żon
jest na ogół prawdziwe, lecz czy jest to prawidłowa odpowiedź
na nasze pytanie? Może bardziej właściwym wytłumaczeniem
faktu, iż u mężczyzn choroby sercowo-naczyniowe pojawiają
się wcześniej niż u kobiet jest bo u kobiet choroby te występują
później? Sam już nie wiem. Pozostaje mieć nadzieję, że
filozof zna mądrzejsze wytłumaczenie.
autor:Jarosław Wasilewski

"SZLACHETNE ZDROWIE"
Kwartalnik Ś.C.C.S. nr 23 (styczeń 2012r)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz