wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

piątek, 7 lutego 2014

W Gdańsku o protezach serca.

Foto: Wojciech Bujok

Rozwojowi polskich protez serca poświęcone były m.in. 16 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne (17-18.01.2014), w których uczestniczył zespół Pracowni Sztucznego Serca Fundacji.


Tegoroczne sesje poświęcone były przede wszystkim chirurgii aorty, zastawki aortalnej oraz operacjom małoinwazyjnym zastawki mitralnej. Prezentowane były również aktualne projekty badawcze związane z kardiochirurgią, w tym zagadnienia związane z mechanicznym wspomaganiem krążenia. Roman Kustosz, kierownik Pracowni Sztucznego Serca FRK prezentował aktualny stan rozwoju polskich protez serca, Grzegorz Religa z Instytutu Kardiologii w Warszawie przedstawił wyniki pierwszej fazy badań klinicznych nowego pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT, a stan prowadzonych obecnie prac nad prototypami polskich wirowych pomp wspomagania serca przybliżyli uczestnikom Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych: Maciej Darłak z Pracowni Sztucznego Serca FRK, który mówił o pompie wirowej ReligaHeart ROT oraz Leszek Wilczyński z Centrum Techniki Okrętowej osiowej, który skupił się na pompie osiowej. Wystąpieniom na temat postępów związanych z mechanicznym wspomaganiem krążenia towarzyszyła wystawa prototypowej rodziny polskich protez serca ReligaHeart.

Podczas Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych poświęcono też uwagę nowemu projektowi badań stosowanych, realizowanemu przez Gdański Uniwersytet Medyczny przy współpracy m.in. z naszą Fundacją. Projekt pod nazwą „Przedkliniczne badania możliwości zastosowania oryginalnej, polskiej bionanocelulozy (BNC) w medycynie regeneracyjnej w aspekcie bioimplantów w kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej” zaprezentował Piotr Siondalski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne, organizowane przez Klinikę Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, są międzynarodową konferencją poświęconą różnorodnym zagadnieniom kardiochirurgii. Od lat cieszą się uznaniem środowiska medycznego i gromadzą autorytety związane z tą dziedziną.Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000069136)
NIP: 648-10-29-255, Regon: 271-555 - 096
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

źródło: http://www.frk.pl/index.php?IdNews=1400002568&Ekran=0&IdLang=0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz