wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

wtorek, 29 kwietnia 2014

Prawidłowy pomiar ciśnienia

Odpowiedni sposób mierzenia ciśnienia stanowi podstawę prawdziwości pomiaru podawanego przez ciśnieniomierz. Wbrew powszechnej opinii, pomiar ciśnienia tętniczego nie jest jednak czynnością prostą. Wiele osób wciąż zapomina o podstawowych kwestiach, czego efektem jest zafałszowany wynik, który z kolei stanowi podstawę do podjęcia odpowiedniego leczenia.

O czym należy zatem pamiętać mierząc ciśnienie, by końcowy pomiar rzeczywiście był wiarygodny?

Znaczenie pomiarów

Pomiar ciśnienia u osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem jest czynnością, którą chorzy muszą wykonywać nawet kilka razy dziennie. Regularne pomiary, których wyniki należy zapisywać, pozwalają lekarzowi na dobór odpowiedniego leczenia. Jednakże w momencie, gdy wyniki pomiarów są zafałszowane, dany sposób leczenia może okazać się nieskuteczny. Dlatego też, tak ważne jest, aby trzymać się określonych zasad, dzięki którym wyniki podawane przez ciśnieniomierz będą wiarygodne.

Kluczowe zasady

Kwestią zasadniczą, przy nadciśnieniu tętniczym, są pomiary o określonych porach dnia - najlepiej rano i wieczorem o podobnej godzinie. Tylko wtedy będą one porównywalne i ukażą lekarzowi skalę problemu. Należy również pamiętać, aby bezpośrednio przed pomiarem nie pić kawy ani herbaty. Nie zalecane są również palenie oraz nadmierny wysiłek fizyczny.

Kolejny aspekt to pomiar ciśnienia na odpowiedniej ręce. Zaleca się, aby na początku mierzyć ciśnienie na obu rękach, a po kilku dniach wykonywać je na tej, na której z reguły wartość jest wyższa. Następnie należy zawsze mierzyć ciśnienie na tej samej ręce. W przypadku dużych różnic wartości na obu rękach, należy skonsultować się z lekarzem.

Pomiar

Aby zmierzyć ciśnienie należy najpierw usiąść i odczekać mniej więcej 5 minut. Ręka do pomiaru powinna być odsłonięta i pozbawiona jakichkolwiek elementów garderoby, które mogłyby ją uciskać. Mankiet ciśnieniomierze należy założyć nad łokciem, tak aby znajdował się on na poziomie serca. Kolejna czynność to położenie ręki na podłożu, które zapewni ręce stabilność podczas pomiaru.

W aparatach tradycyjnych należy wypełnić mankiet powietrzem. Należy pamiętać, aby pompować mankiet drugą ręką niż ta na której się on znajduje. Po napompowaniu należy przyłożyć stetoskop w dole łokciowym i zacząć spuszczać powietrze. Pierwszy usłyszany ton oznacza ciśnienie skurczowe, natomiast ostatni rozkurczowe. Z kolei, w przypadku aparatów automatycznych, należy tylko włączyć urządzanie, a ono samo wykona dalsze czynności i pokaże wynik.

Należy również pamiętać, aby w dzienniczku zapisywać każdy wykonany pomiar, gdyż bez tego niemożliwa jest poprawna diagnoza i skuteczne leczenie.

Pomiar ciśnienia stanowi jeden z najistotniejszych elementów prawidłowej diagnostyki i leczenia osób z nadciśnieniem. Dlatego też tak ważne jest, aby zawsze odpowiednio przygotować się do wykonania pomiaru i pamiętać o regularności, przyjęciu odpowiedniej pozycji, poprawnym założeniu mankietu, a przede wszystkim o zachowaniu spokoju.

Źródło informacji: Sklep.CHDE.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz