wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

sobota, 7 lutego 2015

Znaczenie komórek macierzystych w leczeniu


Ze względu na unikalną zdolność samoodnowy i proliferacji, komórki macierzyste wykorzystywane są w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Terapia komórkowa stosowana jest w przypadku schorzeń odpornych na inne metody leczenia, jednak może ona powodować też działania niepożądane. Dlatego jest zalecana rutynowo i wciąż poddawana badaniom klinicznym.


Komórki macierzyste
Każdy organizm zbudowany jest z wielu komórek różnego typu, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie narządów i tkanek. Jeśli komórki ulegają uszkodzeniu bądź starzeją się, narządy i tkanki przestają właściwie funkcjonować, co niekorzystnie przekłada się na zdrowie organizmu.
Większość komórek ciała pełni ściśle określone funkcje, ale istnieją takie, które posiadają zdolność regeneracji i różnicowania się w komórkę wyspecjalizowaną. Są to komórki macierzyste nieustannie replikujące się i namnażające. W wyniku procesu podziału z komórek macierzystych mogą powstawać inne komórki macierzyste lub komórki innego typu, o wyspecjalizowanych funkcjach.

Rodzaje komórek macierzystych

Komórki macierzyste mogą różnić się między sobą pod względem plastyczności (potencji). Tym samym wyróżnia się:

komórki macierzyste embrionalne mogą z nich powstawać komórki 210 tkanek, czyli wszystkich, które tworzą ciało człowieka, w związku z czym mają największą zdolność do regeneracji chorych tkanek i narządów,
komórki macierzyste dorosłe mogą różnicować się tylko w kilka typów innych komórek,
komórki macierzyste iPS o właściwościach zbliżonych do komórek embrionalnych, mimo że nie pochodzą z zarodka, lecz własnych komórek pacjenta (brak ryzyka odrzucenia immunologiczne po przeszczepie komórek macierzystych).


Przykładowo: komórki macierzyste tworzą tylko komórki skóry, podczas gdy embrionalne komórki macierzyste mogą produkować też inne komórki.

Komórki macierzyste w leczeniu


Ponieważ komórki macierzyste mają zastępować komórki uszkodzone, chore lub starzejące się, w medycynie są wykorzystywane do leczenia wielu schorzeń, jak:

choroby krwi,
regeneracja układu krwionośnego,
choroby serca,
choroby układu odpornościowego,
pewne typy nowotworów.

Terapie z zastosowaniem komórek macierzystych rozpatruje się też w kontekście takich schorzeń, jak choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane. Podejmowane są również próby leczenia uszkodzeń rdzenia kręgowego.Źródło informacji: http://www.bank.diag.pl/
ID artykułu: 39736 / 7545

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz