wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

poniedziałek, 6 lipca 2015

Nowa platforma informatyczna w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

Kosztem ponad 9 mln zł w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu powstała platforma informatyczna, wspierająca ponadregionalną współpracę nad badaniami innowacyjnych technologii medycznych.

Jak podkreślono podczas środowej konferencji w Zabrzu, ten "informatyczny rolls - royce" będzie narzędziem współpracy naukowej i realizacji wspólnych prac z partnerami z innych ośrodków. Umożliwi bowiem przesyłanie oraz współtworzenie i wykorzystywanie dokumentów, analiz, raportów, wyników i projektów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

„Dzięki tej platformie do 2020 r. zostanie rozwinięta współpraca pomiędzy co najmniej setką partnerów z kraju i zagranicy w obszarze naukowo–badawczym” – powiedział koordynator projektu, Waldemar Pudlo z FRK.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka był realizowany od stycznia 2014 r. w konsorcjum, którego liderem była Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, a partnerem technologiczno-merytorycznym firma Wasko z Gliwic.

Jego rezultatem jest rozbudowa i modernizacja przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieciowej, uruchomienie centrum obliczeniowego i przetwarzania danych oraz stworzenie specjalistycznego portalu informatycznego do wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji oraz współpracy naukowej.

Rozbudowa i modernizacja sieci zwiększy przepustowość przesyłu danych i zminimalizuje ryzyko ewentualnych awarii. Z kolei klaster baz danych pozwoli nie tylko na ich bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie w jednym miejscu, ale również ułatwi dostęp uprawnionym użytkownikom zewnętrznym.

Jak zaznaczył Piotr Zieliński z firmy Wasko, zarówno zastosowane urządzenia, a więc serwery, macierze, urządzenia sieciowe, jak i samo oprogramowanie należą do pierwszej ligi rozwiązań spotykanych obecnie na rynku.

Stworzona w wyniku projektu platforma informatyczna składa się z trzech elementów. Pierwszy to segment dostępny wyłącznie pracownikom Fundacji, związany z prowadzeniem prac badawczych w jednostce. Drugi element to przestrzeń otwarta dla wszystkich internautów zainteresowanych pracami badawczymi w zakresie innowacyjnych technologii medycznych. Wreszcie trzeci, najważniejszy obszar platformy dostępny będzie wyłącznie po zalogowaniu dla partnerów naukowych w ramach kooperacji związanej z realizacją wspólnych działań.

Platforma będzie aktywna pod adresem
www.e-platforma.eu

Założona na początku lat 90. przez wybitnego kardiochirurga prof. Zbigniewa Religę zabrzańska fundacja wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii i wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.

Placówka prowadzi badania nad protezami serca, protezami zastawek serca, a także w dziedzinie biocybernetyki i biotechnologii.

PAP - Nauka w Polsce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz