wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

czwartek, 3 listopada 2016

"OBRAZY DUSZY"

"Życie jest w kolorze twojej wyobraźni" 
Marek Aureliusz

Jogini mówią: "czego nie ma w nas, nie może nam się zdarzyć"     Prosta ta i niezaprzeczalna Prawda opiera się na Wiedzy i pewności, że świat widzialny jest tylko odbiciem rzeczywistości duchowej. Wyobraź więc sobie, że twoja dusza pełna jest różnych „obrazów”. W rzeczywistości są to struktury energetyczne złożone z wibracji i drgań, a że w świecie materialnym przyjmują one realne kształty, śmiało możemy nazwać je OBRAZAMI.
   Wśród nich istnieje być może podsycane wciąż marzenie o pięknym samochodzie, wygodnym domu, pasjonującej pracy, romantycznej miłości… lub odwrotnie - czarna wizja klęski, przekonanie o istniejących ograniczeniach, pretensje do świata, użalanie się nad sobą…. Poprzez swoją UWAGĘ decydujemy, który obraz jest wyrazisty i mocny, a który ledwie wyczuwalny, słaby i zanikający. 
W pierwszej kolejności materializują się najsilniejsze obrazy duszy czyli zasilone przez nas największą dawką uwagi. Ponieważ jednak wszystkie stworzone są przez nas samych, zawsze możemy stworzyć coś nowego i to, co zdolni jesteśmy sobie wyobrazić, możemy też osiągnąć. Dusza z natury dąży do urzeczywistnienia i każdy obecny w niej obraz jak magnez przyciąga odpowiednich ludzi, zdarzenia sytuacje…, by możliwie najszybciej stać się realnie widoczny. Krótko i prosto przykazał tę prawdę Jezus w słowach: „kto ma, temu będzie dodane”. Inaczej mówiąc: kto ma w duchu (w umyśle, w marzeniach, we snach), dostanie i w rzeczywistości, a kto nie tworzy wizji szczęścia z materiału gorących pragnień, szybko straci to, „co mu się tylko wydaje, że ma”. Z tego właśnie powodu blisko 90% tzw. lotto-milionerów traci swoją „fortunę” - przeciętnie w 3 lata (pozostali to ludzie wcześniej zamożni), wiele burzliwych romansów kończy się jałowym małżeństwem, podobnie rzecz się ma ze sławą, stanowiskiem, zdrowiem i wszystkim, co można mieć i stracić. To, co „niechcący” do nas przylgnie i nie znajdzie odpowiednika w świecie duchowym, nie jest dostatecznie mocno zakotwiczone w umyśle, znika równie szybko, jak się pojawiło. 
FILM "Dla niewiedzących Ziemia jest prawdziwym piekłem, zaś dla wiedzących - czystym nektarem."
 YOGAVASISTA - Zbiór wszystkich obrazów duszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz