wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

sobota, 14 marca 2015

Adaptacja Serca Po Przeszczepie


TRANSCRIPT


1. Adaptacja serca po transplantacji-Sonia Kwiecińska
2. W przeszczepie serca, serce dawcy zostaje odcięte od nerwu błędnego. Czy odnerwienie serca wpływa na jego funkcje? Czy stanowi to zagrożenie dla biorcy? Jaki jest główny powód „odrzucenia” nowego serca przez biorcę?


3. Przeszczep ortotopowy  Najczęściej stosowany.  Wycina się serce biorcy, pozostawiając pień płucny, aortę wstępującą, oraz rąbki prawego i lewego przedsionka.  Serce dawcy pobierane jest w podobny sposób.  Zespalane są analogiczne struktury.
4. Przeszczep ortotopowy
5. Przeszczep heterotopowy  Znacznie rzadziej używany. (np. kiedy pojawiają się problemy po przeszczepie ortotopowym, lub w przypadku kiedy serce dawcy nie jest fizjologicznie „dopasowane” do biorcy)  Nie usuwa się serca biorcy.  Serce dawcy wszczepia się po prawej stronie serca biorcy. Zespala się prawy przedsionek biorcy z żyłą główną górną dawcy, a lewy przedsionek biorcy z rozciętym ujściem żył płucnych lewych dawcy.
6. Przeszczep heterotopowy
7. EKG osoby po przeszczepie heterotopowym
8. Zmiany rytmu serca u osób po przeszczepie serca.  Z powodu braku unerwienia przywspółczulnego rytm serca przeszczepionego jest nieco podwyższony i wynosi średnio: – W przeszczepie ortotopowym: 85 2 bpm – W przeszczepie heterotopowym:  Serce biorcy: 87 6 bpm Serce dawcy: 101 4 bpm * U osób zdrowych rytm serca wynosi 65-70 bpm
9. Zmiany ciśnienia krwi u osób po przeszczepie serca. Ciśnienie krwi także jest nieco podwyższone: – W przeszczepie ortotopowym wynosi:  Skurczowe: 142 7 mm Hg  Rozkurczowe: 97 5 mm Hg – W przeszczepie heterotopowym wynosi:  Skurczowe: 133 7 mm Hg . Rozkurczowe: 95 5 mm Hg *U osób zdrowych uzyskano następujące wyniki:  Skurczowe: 113 2 mm Hg  Rozkurczowe: 73 2 mm Hg
10. Wyniki badania w którym podano isoprenalinę Yusuf S, Theodropoulos S, Mathias CJ, Dahalla N et al: Increased sensitivity of the denervated transplanted human heart to isoprenaline both before and after beta-adrenergic blockade. Circulation 75: 696-704
11. Kłopoty immunologiczne po przeszczepie  U większości pacjentów występują objawy odrzucenia przeszczepu chociaż raz w pierwszym roku po zabiegu. Po operacji konieczne jest regularne wykonywanie biopsji endomiokardialnej w ramach sprawdzania czy nie nastąpiło odrzucenie narządu. Podawane są leki immunosupresyjne.
12. Leczenie immunosupresyjne  Podawane są zazwyczaj trzy rodzaje leków immunosurpesyjnych. – Inhibitory kalcyneuryny  (np. Cyklosporyna) – Glikokortykosteroidy – Leki hamujące proliferacje limfocytów  (np. Azatiopryna)
13. Inne zmiany zachodzące po przeszczepie serca  W 10 letniej obserwacji u pacjentów po przeszczepie serca zauważono następujące zmiany: – Około miesiąc po przeszczepie można zauważyć zwiększenie jąder kardiomiocytów, których wielkość wraca do normy do 2 roku – W pierwszych latach po przeszczepie można zauważyć spadek masy komory lewej serca i jej frakcji wyrzutu oraz spadek grubości przegrody międzykomorowej.  W drugim pięcioleciu przegroda międzykomorowa oraz ściana tylna komory lewej ulegają śladowemu pogrubieniu. – Z czasem narasta proces włóknienia zrębu
14. Przeżywalność  Rok po przeszczepie – 86,1* / 87,4**% – 83,9 / 85,5%  3 lata – 78,3 / 78,7 % – 74,9 / 75, 9%  5 lat – 71,2 / 72,3 % – 66,9 / 67,6% *=dane z 2006r The American Heart Association **=dane z 2007r The American Heart Association
15. Wnioski  Największe problemy po przeszczepie serca związane są z bardzo dużym prawdopodobeństwem odrzucenia przeszczepu.  Odnerwienie serca nie stanowi istotnego zagrożenia dla jego funkcjonowania.
16. Piśmiennictwo Heart Transplats: Statistics (http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4588) The American Heart Association. 14 grudnia 2008. Lord SW, Clayton RH, Mitchell L, Dark JH, Murray A, McComb JM: Sympathetic reinnervation and heart rate variability after cardiac transplantation. Heart 1997; 77: 532-538 Nożyński JK: Ocena Histomorometryczna i immunohistochemiczna zmian adaptacyjnych przeszczepionego serca w dziesięcioletniej obserwacji. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006. Wilhelmi M, Pethig K, Wilhelmi Ma, Nguyen H, Strüber M, Haverich A: Heart transplantation: echocardiographic assessment of morphology and function after more than 10 years of follow-up. Ann Thorac Surg 2002; 74: 1075-1079. Yusuf S, Theodropoulos S, Mathias CJ, Dahalla N et al: Increased sensitivity of the denervated transplanted human heart to isoprenaline both before and after beta-adrenergic blockade. Circulation 75: 696-704
17. Dziękuję za uwagę!2,134
views

Sonia K (3 SlideShares) , med school student at WUM
Follow
1 1 0 1
Published on Mar 24, 2010
jak w tytule :)
Published in: Education
0 Comments 1 Like Statistics Notes


Post

Be the first to comment

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz