wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

środa, 2 grudnia 2015

Denerwacja nerek – metoda na oporne nadcisnienie

Nadciśnienie to podstępna choroba, która nie daje większych dolegliwości a czyni prawdziwe spustoszenie w naszym organizmie. Pomimo nowoczesnych leków obniżających ciśnienie krwi, u niektórych chorych, leki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Co to jest denerwacja nerek i którym pacjentom może przyjść z pomocą…
Nadciśnienie tętnicze krwi to jedno z najpowszechniejszych schorzeń układu krążenia. Szacuje się, że dotyczy ok 30% dorosłych polaków. Pomimo wielu możliwości leczenia, u części chorych nie udaje się uzyskać obniżenia ciśnienia, mówimy wtedy o opornym nadciśnieniu tętniczym krwi. Statystyki pokazują, że oporne nadciśnienie występuje aż u 1/5 chorych.

Jak działa denerwacja nerek?
Jednym z elementów, który wpływa na ciśnienie krwi jest układ nerwowy. Obecne w ściankach tętnic nerkowych włókna nerwowe, biorą udział w regulacji ciśnienia krwi. Odkryto, że przerwanie przewodzenia części włókien, powoduje zmniejszenie pobudzenia współczulnego układu nerwowego i trwałe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Jak wygląda zabieg denerwacji nerek?

Zabieg jest podobny do ablacji, przez tętnicę udowa wprowadza się specjalny cewnik, który pod kontrolą fluoroskopii umieszcza się w odpowiednim miejscu tętnicy nerkowej i przez dostarczenie prądu o wysokiej częstotliwości (RF) miejscowo niszczy się włókna nerwowe nie uszkadzając przy tym scian tętnicy. Procedura zwykle trwa nie dłużej niż godzinę. Podczas jednej sesji wykonuje się zabieg zarówno w lewej jak i prawej tętnicy nerkowej, wykonując kilka aplikacji. Pacjent zostaje wypisany następnego dnia po zabiegu.
U kogo można zastosować denerwację nerek?

Metoda przeznaczona jest dla osób, u których stosowane leczenie przynajmniej trzema lekami obniżającymi ciśnienie, nie przyniosło rezultatów i wykluczono inne wtórne przyczyny nadciśnienia. Historia pacjenta musi potwierdzać, że nadciśnienie można określić jako oporne (wartości ponad 160 mmHg w zapisie Holtera ciśnieniowego pomimo prawidłowego leczenia farmakologicznego przynajmniej 3 lekami)

Czy denerwacja nerek jest obarczona dużym ryzykiem?
Zabieg jest zaliczany do małoinwazyjnych i ryzyko związane z zabiegiem nie jest duże.
Wśród najczęstszych powikłań należy wymienić możliwość powstania krwiaka w miejscu wkłucia który zdarza się u 1-2% pacjentów.
Gdzie w Polsce wykonuje się denerwacje nerek?
Zabieg jest już wykonywany w kilku wysokospecjalistycznych szpitalach klinicznych w Polsce, nie jest jednak jeszcze refundowany przez NFZ.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz