wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

piątek, 29 stycznia 2016

EKG – zobaczyć prąd w swoim sercu

Elektrokardiografia to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w kardiologii. Zapis elektrycznej czynności serca daje wiele informacji, może ujawnić zawał przebyty nawet kilka tygodni wcześniej, ale nie wszystkie nieprawidłowości pracy serca ujawnią się w zapisie EKG…

Co to jest EKG?
Elektrokardiografia to zapis elektrycznej czynności serca przy użyciu elektrod umieszczonych na skórze pacjenta. Wykres może być drukowany na papierze z podziałką, lub wyświetlać się na monitorze służącym do ciągłej obserwacji pracy serca. Jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne i daje bardzo dużo informacji o pracy i kondycji serca.

Jak wykonuje się badanie EKG?
Do ciała pacjenta w pozycji leżącej przykleja się elektrody które przewodami połączone są z aparatem który drukuje zapis pracy serca. W czasie badania pacjent normalnie oddycha, ale nie powinien się poruszać, ponieważ zapis może być zakłócony. Czasem zamiast przyklejanych elektrod stosowane są przyssawki lub klamry które zakłada się na nadgarstki i okolice kostek u nóg. Badanie EKG towarzyszy często innym badaniom np. jest wykonywane w czasie próby wysiłkowej, podczas echokardiografii.


Czy są różne rodzaje EKG?
Od czasu odkrycia elektrokardiografii metody jej wykonywania i sposób rejestracji zmieniały się. W chwili obecnej możemy wyróżnić dwa rodzaje EKG:
Podstawowe, gdzie do zapisu wykorzystuje się 3 lub 4 elektrody, jest ono rutynowo wykonywane do oceny pracy serca, oraz
EKG 12-to odprowadzeniowe, które pozwala na dokładniejszą analizę czynności serca i wykorzystywane jest do diagnozowania zaburzeń pracy serca.

* Co można stwierdzić na podstawie EKG?
* Częstość i rodzaj rytmu oraz jego regularność
* Występowanie arytmii (jeśli obecna jest w trakcie wykonywania EKG)
* Przewodzenie – czy występują bloki serca, dodatkowe drogi przewodzenia, itp.
* Przerost mięśnia serca (kardiomiopatię)
* Niedokrwienie mięśnia serca
* Przebyty zawał i jego rozległość (nawet przebyty kilka tygodni wcześniej)
* Niektóre anomalie genetyczne mogące powadzić do groźnych arytmii (np. zespół Brugadów,         zespół longQT)
* Niektóre cechy niewydolności serca


Czego nie pokaże EKG?
* Wad strukturalnych serca
* Stanu zastawek (np. niedomykalności lub stenozy)
* Niektórych cech niewydolności serca
* Zaburzeń kurczliwości lub relaksacji mięśnia serca

Kiedy wykonać EKG?
Elektokardiografię z reguły zleca lekarz który chce potwierdzić lub wykluczyć sercowe przyczyny dolegliwości, często badanie wykonuje się w ramach rutynowej kontroli okresowej. Jeśli mamy podejrzenie, że z sercem dzieje się coś niedobrego również sami możemy poprosić o wykonanie EKG. Badanie jest obojętne dla pacjenta tzn. nawet wielokrotnie powtarzane, nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie.

Czasem zaburzenia pracy serca mają charakter napadowy tzn. pojawiają się i znikają, co utrudnia złapanie ich na zapisie EKG, w takich przypadkach pomocne okazuje się zastosowanie badania metodą Holtera, lub wszczepienie rejestratora pętlowego (ILR)

Warto mieć świadomość, że EKG jakkolwiek bardzo pomocne, to samodzielnie nie daje pełnego obrazu stanu serca i w pewnych przypadkach może nawet wprowadzać w błąd nie ujawniając niedomagań serca, lub odwrotnie pokazywać zapis charakterystyczny dla stanu chorobowego przy zdrowym sercu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz