wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

sobota, 16 stycznia 2016

Najczęstsze błędy podczas pomiaru ciśnienia

Wybór aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego ma kluczowe znaczenie. Jeśli stosowany sfigmomanometr (ciśnieniomierz) jest niedokładny, nawet szczegółowe przestrzeganie właściwej techniki pomiaru nie będzie miało znaczenia dla uzyskania właściwego wyniku.

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, którą rozpoznajemy i stopniujemy w oparciu o konkretne wartości liczbowe pomiarów – pomyłka o 2 mm Hg może decydować o wdrożeniu lub modyfikacji leczenia. Decyzji takich wprawdzie nie podejmujemy na podstawie pojedynczego pomiaru – błąd wywoływany przez aparat będzie jednak powtarzał się w kolejnych pomiarach.

Ciśnienie tętnicze zmienia się cały czas w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne oraz stan naszego organizmu. Pomiaru powinniśmy dokonywać w warunkach standardowych – w spokoju, ciszy, neutralnej temperaturze.
Nie wolno mierzyć ciśnienia bezpośrednio po wysiłku, posiłku lub paleniu papierosów.

Należy pamiętać, że również gorączka, ból czy stres mogą zmienić wartość ciśnienia tętniczego.
Istotne znaczenie ma właściwe położenie ręki w trakcie pomiaru ciśnienia tętniczego. Łokieć powinien być podparty, ramię powinno znajdować się na wysokości serca, a mięśnie badanej kończyny należy rozluźnić.
Położenie ramienia poniżej poziomu serca może zawyżać wartości ciśnienia, a uniesienie - zaniżać. W obu przypadkach wahania sięgają 10 mm Hg. Ma to szczególne znaczenie w przypadku aparatów nadgarstkowych – badana ręka nie może być opuszczona – nadgarstek z aparatem powinien być oparty o przednią powierzchnię klatki piersiowej na poziomie serca.

Często popełnianym błędem jest również niedostosowanie rozmiarów mankietu do obwodu ramienia. Mankiet zbyt krótki lub zbyt wąski zwiększa wartość pomiaru, a zbyt długi lub szeroki skutkuje pomiarem fałszywie zaniżonym. Badane ramię powinno być odsłonięte i nie uciśnięte ciasnym rękawem.

Używając aparatów nieautomatycznych warto pamiętać o odpowiednim tempie spuszczania powietrza z mankietu. Zbyt szybkie spuszczenie powietrza skutkuje zaniżeniem wartości ciśnienia skurczowego i zawyżeniem wartości ciśnienia rozkurczowego. Błąd ten jest szczególnie nasilony u osób z zaburzeniami rytmu serca. Przesadnie powolne zmniejszanie wypełnienia mankietu może z kolei skutkować reakcją stresową u badanego. Jeśli pompujemy mankiet samodzielnie, nie należy tego robić ręką badaną.

Pomiaru dokonujemy z reguły na kończynie górnej niedominującej (u praworęcznych na lewej, u leworęcznych na prawej). W przypadku pomiaru pierwszorazowego zaleca się dokonanie pomiaru na obu kończynach górnych i, jeśli wartości różnią się istotnie, kolejnych pomiarów należy dokonywać konsekwentnie po tej stronie, po której ciśnienie było wyższe.


Autor: lek. med. Krzysztof Rewiuk, dr hab. med. Jerzy Gąsowski 
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz