wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

piątek, 3 maja 2013

Zadbaj o swoje serce

ZADBAJ O SWOJE SERCE jest ogólnopolską kampanią o charakterze edukacyjno- profilaktyczno- społecznym, w ramach której Telemedycyna Polska S.A. organizuje bezpłatne badania przesiewowe w polskich miastach. Projekt ZADBAJ O SWOJE SERCE jest realizowany nieprzerwanie od 2006 roku, do tej pory przebadano już ponad 30 000 pacjentów w całym kraju.

W konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia co roku nagradzane są najbardziej wartościowe inicjatywy, postawy oraz wyjątkowe przedsięwzięcia i zaangażowanie w pracy na rzecz pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Organizatorem plebiscytu jest czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia.


Celem kampanii ZADBAJ O SWOJE SERCE jest wzrost świadomości w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Codziennie 164 Polaków umiera z powodu niewydolności serca, co w ciągu roku oznacza 60 tys. zgonów. Aż połowa pacjentów umiera w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby więcej niż w przypadku raka piersi, jajnika czy prostaty. Zaangażowani w kampanię lekarze zachęcają przede wszystkim do profilaktyki, a zatem do właściwego odżywiania, poddawania się badaniom okresowym oraz do wdrażania innych działań zapobiegawczych, a także motywują uczestników do podjęcia decyzji istotnych z perspektywy zdrowia serca. Każda przeprowadzona akcja ułatwia uczestnikom projektu dostęp do lekarzy specjalistów oraz umożliwia profilaktykę kardiologiczną w zakresie wykonywanych badań. Podczas spotkań uczestnicy mogą skorzystać z szeregu badań: EKG, pomiaru ciśnienia krwi, badania poziomu cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI oraz wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Badania połączone są ze specjalistycznymi konsultacjami lekarzy oraz dietetyków.

Jako lider diagnostyki telemedycznej, prowadzący usługę Kardiotele całodobową teleopiekę kardiologiczną (konsultacje i wykonywanie EKG przez telefon) czujemy się firmą odpowiedzialną społecznie, dlatego też cieszy nas docenienie projektu Zadbaj o swoje serce, jak także jego popularność wśród pacjentów. Jesteśmy pionierem usług telemedycznych w Polsce i chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem, rozwijając nasze usługi tak, aby były dostępne dla wszystkich chorujących na serce Polaków. podsumowuje Ireneusz Plaza, Prezes Telemedycyny Polskiej SA.
Przedsięwzięcie realizowane jest w wybranych 7 regionach Polski. W każdym z nich odbywa się edycja, składająca się z 5 jednodniowych akcji, organizowanych w kolejne niedziele co daje liczbę 35 pojedynczych akcji na przestrzeni roku. Gospodarzami i jednocześnie współorganizatorami każdego takiego wydarzenia są nowoczesne, zaangażowane społecznie oraz dbające o dobre samopoczucie klienta centra handlowe. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych, zgodnie z założeniem strategicznym być tam, gdzie już są czyli wyjść do pacjentów w miejscach, gdzie przebywają. Partnerem Strategicznym kampanii ZADBAJ O SWOJE SERCE są Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.

Telemedycyna Polska S.A. działa od 2005 roku w branży telemedycznej, obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych, świadczonych za pomocą telefonu, sieci GSM oraz Internetu. Podstawową usługą świadczoną przez Spółkę jest usługa KARDIOTELE całodobowa teleopieka kardiologiczna. Beneficjentami tej usługi są pacjenci indywidualni, cierpiący na choroby serca. Spółka świadczy także usługi typu B2B, takie jak KARDIOTEST, EKG Z OPISEM oraz HOLTER EKG Z OPISEM we współpracy z akredytowanymi przez Telemedycynę Polską S.A. placówkami medycznymi na obszarze całej Polski. Wszystkie usługi oferowane przez spółkę dzięki sieci telekomunikacyjnej i internetowej, likwidują bariery czasowe, zwiększają wydajność pracy placówek medycznych oraz ułatwiają pacjentom dostęp do specjalistycznych usług medycznych. Spółka jest pionierem tego typu usług w Polsce i obecnie obsługuje kilkadziesiąt tysięcy pacjentów w całym kraju oraz przyjmuje i opisuje kilkanaście tysięcy badań miesięcznie. W 2010 roku Telemedycyna Polska S.A. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się tym samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną.

Art.pochodzi z "Publikuj org"
ID artykułu: 29638 / 6437

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz