wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

niedziela, 20 marca 2016

Pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia pompy wspomagającej lewą komorę serca typu HeartMate III

Kardiochirurdzy z Instytutu Kardiologii w Aninie wszczepili po raz pierwszy w Polsce dwie, najnowszej generacji, pompy do długoterminowego wspomagania mechanicznego lewej komory serca typu HeartMate III. Zabiegi przeprowadzono u dwóch pacjentów ze skrajną postacią niewydolności serca oczekujących na przeszczep.

Operacje wszczepienia pomp zostały wykonane 01.12.2015 r. przez zespół Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii IK.

HeartMate III to najnowszej generacji pompa o ciągłym przepływie krwi, stosowana do długoterminowego wspomagania pracy serca pacjentów cierpiących na ciężką jego niewydolność. Urządzenie jest pomostem do transplantacji serca; umożliwia choremu dotrwanie do operacji przeszczepu. Może być stosowana również jako terapia docelowa - u chorych z przeciwwskazaniami do przeszczepu.

Pompy typu HeartMate III są mniejsze od dotychczas stosowanych pomp pneumatycznych, łatwiejsze do implantacji dla chirurga.
Mechaniczne wspomaganie krążenia pompami o ciągłym przepływie (HeartWare, HeartMate II, HeartMate III), obok stosowanych obecnie pomp pulsacyjnych (typu POLVAD), jest powszechnie stosowanym na świecie sposobem leczenia ciężkiej niewydolności serca. Pompy o przepływie ciągłym dają szansę pacjentom na powrót do aktywnego życia poza szpitalem.
Pompa wszczepiana jest do lewej komory serca. Umożliwia ona wspomaganie pracy serca chorego przez okres od kilku tygodni do nawet kilku lat. Nowoczesna konstrukcja wirnika pompy zawieszonego w polu magnetycznym zapewnia przepływ krwi od 2 do 10 l na minutę. Wszczepiona do klatki piersiowej pompa jest zasilana bateriami zewnętrznymi gwarantującymi pracę urządzenia do nawet 17 godzin bez dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania.
Pacjenci, u których zastosowano tę metodę leczenia, po wyjściu ze szpitala mogą normalnie funkcjonować, pracować i cieszyć się życiem.

Wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej pomp HeartMate III i przyznanie znaku zgodności CE było poprzedzone międzynarodowym badaniem CE Mark Trial, którym objęto grupę 50 pacjentów z 10 ośrodków reprezentujących 6 państw. Po 6 miesiącach udokumentowano przeżywalność na poziomie 92%, bezpieczeństwo pompy oraz istotną poprawę kliniczną
u pacjentów.

Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii IK dysponuje doświadczonym zespołem oraz szerokim zakresem urządzeń do krótko-, średnio- i długoterminowego wspomagania serca, wśród których wymienić należy m.in. biopompy, ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), pozaustrojowe pneumatyczne komory typu POLVAD oraz wszczepialne, długoterminowe pompy o przepływie ciągłym: HeartWare, HeartMate II oraz HeartMate III.
  Aleksandra Bąkała
art. z dn. 21.12.2015, 16:04

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz