wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

wtorek, 1 marca 2016

Potrzebne prawo o stosowaniu defibrylatorów

W Polsce potrzebne są uregulowania prawne, określające zasady stosowania defibrylatorów typu AED (Automated External Defibrillator) - przyrządów służących do reanimacji przez osoby nie będące lekarzami, ale które przeszły przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy - uważa Piotr Łukiewicz z Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W poniedziałek na stacji paliw PKN Orlen http://www.orlen.pl/ w Płocku w ramach akcji "Pierwsza pomoc" zaprezentowano działanie defibrylatora AED, który znalazł się w wyposażeniu placówki. Obecnie urządzenia te posiada jedenaście stacji paliwowych koncernu, zlokalizowanych przy najruchliwszych trasach przelotowych w kraju, oraz muzeum Kopalni Soli http://www.kopalnia-wieliczka.pl/ w Wieliczce.
"W Polsce nie ma obecnie uregulowań prawnych dotyczących automatycznych defibrylatorów typu AED. Takie rozwiązania są konieczne, aby rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości na temat możliwości stosowania tych urządzeń przez osoby odpowiednio przeszkolone, ale nie będące lekarzami" - mówi Łukiewicz.

Jak podkreśla, tego rodzaju uregulowania prawne istnieją w innych krajach, w tym państwach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych.

"Defibrylatory typu AED, rozpoznające samodzielnie migotanie komór serca i umożliwiające wyzwolenie odpowiedniej dawki impulsu elektrycznego to zupełnie inne urządzenia niż stosowane na przykład w szpitalach przez lekarzy, ale dające te same efekty w bezpieczny sposób" - podkreśla Łukiewicz.

Organizatorami akcji "Pierwsza pomoc", polegającej na organizowaniu punktów pierwszej pomocy medycznej w miejscach użyteczności publicznej, jak stacje paliwowe, centra handlowe, lotniska i dworce, a także muzea jest PKN Orlen.
Realizowany od pół roku program wspierają: Polski Czerwony Krzyż http://www.pck.org.pl/ Polska Rada Resuscytacji oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie.

W Polsce w wyniku nagłego zatrzymania krążenia krwi, którego przyczyną jest zawał serca, umiera rocznie 40 tys. osób.
PAP
* Nauka w Polsce - Michał Budkiewicz *

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz