wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

czwartek, 31 marca 2016

Kryjówka dla przeszczepionych komórek

Przeszczepione komórki ludzki organizm z reguły traktuje jako ciało obce i zwalcza za pomocą systemu immunologicznego. Naukowcy skonstruowali więc dla nich kryjówki w postaci mikrokapsułek, które odgrodzą komórki od zagrażających im przeciwciał, a jednocześnie dopuszczą niezbędne substancje odżywcze. Ale to nie jedyne zastosowanie dla tych nośników.

Mikrokapsułki opracowane przez naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie to hydrożelowe nośniki. "Oznacza to, że 99 proc. ich składu stanowi woda, a jeden procent polimerowy materiał. Na zewnętrznej powierzchni każdej z mikrokapsułek - w wyniku reakcji chemicznych - tworzy się specyficzna, porowata otoczka" - opisuje w rozmowie z PAP prof. Artur Bartkowiak.

W ich wnętrzu naukowcy mogą umieszczać m.in. komórki roślinne, zwierzęce i ludzkie, bakterie czy drożdże. Wypełnione nimi mikrokapsułki będzie można umieszczać zarówno w bioreaktorach - urządzeniach umożliwiających hodowanie komórek, jak również w ludzkim organizmie. "Opracowaliśmy układ, w którym zamykamy mikroorganizmy czy komórki. Zewnętrzna membrana pozwala na wnikanie do środka kapsułki substancji odżywczych, które są niezbędne do tego, aby zamknięte w niej komórki mogły funkcjonować. Z drugiej strony z mikrokapsułki na zewnątrz mogą wydostać się substancje produkowane przez komórki" - wyjaśnia rozmówca PAP.

W dodatku - dzięki kontrolowanej porowatej budowie kapsułki - do wnętrza nie będą mogły wnikać np. przeciwciała, które są większe niż otwory na jej powierzchni. Nie zniszczą w ten sposób komórek, które znajdują się wewnątrz. Ta właściwość jest szczególnie ważna, bo dzięki niej mikrokapsułki będzie można wykorzystać w transplantologii. "Zawsze istnieje ryzyko, że przeszczepione komórki - nawet własne - ale hodowane pozaustrojowo, będą traktowane przez organizm jako coś obcego. Dlatego trzeba je chronić przed przeciwciałami i układem immunologicznym biorcy" - tłumaczy badacz. Dla pacjenta to konkretna korzyść, bo nie musiałby otrzymywać dużych dawek leków zmniejszających aktywność systemu odpornościowego.

To jednak tylko jeden z potencjalnych sposobów wykorzystania kapsułek. Prof. Artur Bartkowiak od wielu lat zajmuje się zagadnieniem sztucznej trzustki, czyli implantu, którego zadaniem jest uwalnianie do krwi insuliny, gdy tylko w sposób niekontrolowany podwyższy się poziom glukozy we krwi - co jest typowym objawem cukrzycy. Teraz takie zadanie będzie można powierzyć mikrokapsułkom. "Chodzi o to, aby produkujące insulinę komórki trzustkowe można pobierać od dawcy i przeszczepiać do organizmu biorcy. W ten sposób, kiedy poziom glukozy we krwi się podwyższy, wtedy komórki zaczną produkować insulinę. Dzięki temu, zamiast stosować zastrzyki czy pompy insulinowe mielibyśmy regulację zbliżoną do tej, która występuje naturalnie" - wyjaśnia prof. Bartkowiak.


W ludzkim organizmie kapsułki będą mogły przetrwać nawet kilka miesięcy. "Pacjent będzie monitorowany i jeśli okaże się, że kapsułki przestają funkcjonować, będą mogły być wymieniane laparoskopowo na nowe" - mówi badacz.

Mikrokapsułki mogą znaleźć zastosowanie także poza ludzkim organizmem. Umieszczając w nich odpowiednie bakterie lub enzymy, można wykorzystać je w procesach biokonwersji odpadowych produktów przemysłu rolno-spożywczego. Takie przeistoczenie się jednego związku w inny, dzięki żywym organizmom, można wykorzystać np. do produkcji związków organicznych. "Ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną naszych kapsułek można umieszczać je w tzw. reaktorach kolumnowych, przez które cały czas przepływa wodny roztwór zawierający substancje odpadowe. W trakcie tego przepływu w porowatych kapsułkach następuje biokonwersja do określonej substancji chemicznej. W ten bezpieczny sposób można otrzymać cenne substraty dla przemysłu chemicznego czy farmaceutycznego" - opisuje prof. Bartkowiak.

W porównaniu do używanych obecnie mikrokapsułek te wytworzone przez naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego są dużo bardziej wytrzymałe. "Dzięki temu można je wykorzystywać wielokrotnie. W bioreaktorach te same kapsułki wykorzystywaliśmy aż siedem razy. Istniejące obecnie rozwiązania nie pozwalają na takie metody. To duża oszczędność czasu i pieniędzy" - zaznacza rozmówca PAP.

Naukowcy ze Szczecina prowadzili badania pod kątem umieszczania w mikrokapsułkach - określonych bakterii. Teraz liczą, że pojawią się inwestorzy zainteresowani rozwijaniem technologii. Prace nad kolejnymi zastosowaniami będą dostosowywane do potrzeb i oczekiwań przyszłych partnerów gospodarczych. Czas przygotowania kapsułek do poszczególnych zastosowań może być różny. Opracowanie nowego zastosowania do celów biotechnologii przemysłowej potrwa nawet pół roku. Natomiast w przypadku zastosowań medycznych nawet kilka lat.PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz