wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

czwartek, 17 marca 2011

Diagnoza układu krążenia w warunkach domowych


Bardzo prosty w obsłudze aparat diagnostyczny do badania sprawności układu krążenia dla wszystkich,którzy cenią zdrowie, lub mają problemy zdrowotne. Urządzenie jest przeznaczone do użytku jako indywidualny sposób kontrolowania układu sercowo-naczyniowego Dzięki cechom urządzenia Pulstream każdy użytkownik może określić stan swojego układu krążenia.

Możliwości diagnostyczne

Diagnostyczne zdolności metody są oparte na następujących cechach wykresu falowego pulsu.

Po pierwsze i najważniejsze wykres falowy pulsu obrazuje rytmiczne wahania ilości krwi przepływającej przez naczynia włoskowate,które spowodowane są rytmem krwi tętniczej.Ruch krwi tętniczej spowodowany jest przez skurcz mięśnia lewej komory serca.
Wykres falowy pulsu odzwierciedla dokładnie wszystkie zmiany zachodzące w sercu spowodowane rytmicznymi skurczami.
Powtarzający się fragment wykresu falowego pulsu odpowiada odstępowi czasu od momentu jej zamknięcia ,kiedy to krew przepychana jest dalej dzięki elastyczności ścian aorty.
Moment zamknięcia zastawki aorty zawsze widoczny jest na krzywej pulsu.
Jest wyraźnie wyodrębniona faza, kiedy zdolności do rozciągania się aorty o ścian naczyń krwionośnych są widoczne. W oparciu o powyższe cechy oceniane są następujące czynniki diagnostyczne:

> Określenie ryzyka negatywnych tendencji, które mogą prowadzić do komplikacji;

> Sprawdzenie serca po ataku serca i udarze mózgu;

> Monitorowanie rozwoju chorób naczyniowych

> Kontrolowanie efektów leczenia naczyń i innych części układu

> Zapobieganie niebezpieczeństwu przeciążenia układu krążenia przez sportowców i osoby aktywne fizycznie.

> Sprawdzanie układu sercowo-naczyniowy po sytuacjach stresowych;

> Monitorowanie serca po narkotykach i alkoholu, zatruciach;

> Kontrolowanie funkcjonowania serca podczas rehabilitacji.

> Monitorowanie działania zastosowanej terapii i leków.

Bardzo nowoczesne i przydatne narzędzia w ochronie zdrowia do gabinetów
i do użytku domowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz