wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

środa, 24 maja 2017

FRK: potwierdzona wysoka jakość bioaktywnych protez zastawek serca

Uzyskanie w badaniach doświadczalnych potwierdzenia wysokiej jakości bioaktywnych protez zastawek serca to najważniejsze osiągnięcie naukowe Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w ub. r. – wynika z jej rocznego sprawozdania.

We wtorek zeszłego tygodnia w Zabrzu odbyło się wspólne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, na którym przedstawiono tegoroczne zamierzenia naukowo-badawcze Instytutu Protez Serca oraz finansowe i merytoryczne sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 r. Na kolejną kadencję prezesem FRK wybrano jednogłośnie prof. Andrzeja Karbownika – b. rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach i b. wiceministra gospodarki.

Jednym z projektów realizowanych w FRK jest stworzenie bioaktywnych innowacyjnych bioprotez zastawek serca oraz wprowadzenie ich do praktyki klinicznej. Tego rodzaju bioprotezy jako polska marka mogą być wprowadzone zarówno na polski, jak i globalny rynek innowacyjnych usług medycznych.

Te nowatorskie protezy zastawek serca są przeznaczone zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Szczególnie istotne może być ich zastosowanie u młodszych pacjentów ze względu na potencjalną możliwość wzrostu i remodelowania wszczepionych zastawek, co stwarza nadzieję na obniżenie ryzyka ponownej operacji u tej grupy chorych.

Jak informuje dział promocji FRK, prace nad bioaktywną zastawką serca bazują na najnowszych rozwiązaniach z zakresu inżynierii tkankowej, bioinżynierii oraz inżynierii materiałowej. Jako rusztowanie dla tworzenia biologicznych zastawek serca wykorzystane są acellularne matryce świńskie, na których hodowane są komórki autologiczne. Dla osiągnięcia tego celu stworzono kompleksowy system zapewniający hodowlę bioprotez w bioreaktorach odtwarzających naturalne warunki in vivo, co powinno zapewniać wysoką trwałość zastawek.

Wykorzystano również nową grupę związków o charakterze polisacharydów, które wykazują działanie atrombogenne, zapobiegając powikłaniom zakrzepowym związanym z zastosowaniem protez sercowych.

Założona przez wybitnego kardiochirurga i ministra zdrowia prof. Zbigniewa Religę FRK wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.

Główne kierunki działania to badania nad protezami serca i protezami zastawek serca, badania z dziedziny biocybernetyki i biotechnologii. Efektem doświadczeń związanych z opracowaniem i wdrożeniem robota chirurgicznego Robin Heart oraz innych narzędzi medycznych ma być utworzenie w fundacji profesjonalnego Centrum Edukacji Nowych Technik i Technologii Chirurgicznych oraz eksperymentalnej zrobotyzowanej sali chirurgicznej.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od początku swego istnienia prowadzi też rozwinięty, finansowany z środków własnych, program szkoleniowo-stypendialny w zakresie kardiochirurgii, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagranicy; zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej. Z programu skorzystało dotąd ponad 180 osób, w tym kilkudziesięcioosobowe zespoły lekarzy z Gruzji, Białorusi, Ukrainy, a także stypendyści z Czech, Chorwacji, Holandii, Francji, Niemiec, Argentyny oraz Stanów Zjednoczonych. 


(PAP)
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz