wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Immunologia – stany przebiegające z obniżeniem odporności .

 W dobie XXI jednymi z najczęstszych stanów w organizmie człowieka, który powoduje spadek jego odporności są 
  Obrazek - jak zbudowany jest wirus grypy
 • zakażenie wirusem HIV – bezobjawowe
 • choroby nowotworowe
 • transplantacje
 • cukrzyca
 • podeszły wiek pacjenta
 • inne przewlekłe choroby
Pacjenci tacy są narażeni na różnego typu infekcje. Mówimy wówczas o zakażeniach oportunistycznych – czyli takich, które nie powinny pojawić się u osób zdrowych, z prawidłową odpornością .
Osoby z obniżoną odpornością są bardziej podatni na zakażenia. Wszelkie infekcje bakteryjne i wirusowe przebiegają u takich pacjentów o wiele ciężej. Gorsze jest również rokowanie. 
 1. Medycyna opiera się na zasadzie by choroby leczyć przyczynowo – a nie lecząc objawy chorób. Dlatego zawsze należy zastanowić się nad etiologią danej choroby.Zakażenia możemy podzielić na :
  – bakteryjne
  – wirusowe
  – grzybicze
  – pasożytnicze
 2. Etiologia bakteryjna jest wskazaniem do antybiotykoterapii, zaś wirusowe zakażenia zdecydowanie wykluczają zastosowanie antybiotyków.
 3. Przyczyna chorób powinna być wskaźnikiem dalszego leczenia choroby. Dlatego właściwie postawiona  diagnoza na początku procesu terapeutycznego jest bardzo ważna.
 4. Zakażenia pasożytnicze należy potwierdzić odpowiednimi badaniami i wdrożyć leczenie przeciw konkretnym pasożytom.
 5. Grzybicze zakażenia w organizmie są często spowodowane obniżoną odpornością oraz przewlekłym stosowaniem lub nadużywaniem antybiotyków.
 6. Zakażenia oportunistyczne – to takie, które powstają u osób z obniżoną odpornością. Przykładem może być nosiciel wirusa HIV. Pojawienie się u takiej osoby zakażeń oportunistycznych świadczy o rozwoju choroby AIDS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz