wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

wtorek, 23 grudnia 2014

Nagrody dla kardiologów i ginekologów

Dr hab. Mariusz Kruk z Instytutu Kariologii w Warszawie został laureatem tegorocznej Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Cenione w środowisku medycznym nagrody wręczono 18 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej. Obok prestiżu, nagrody, które ufundowała firma Bayer mają również wymiar finansowy (wartość każdej z nich to 5 000 EUR).

Każda z dorocznych nagród przyznawana jest młodym lekarzom, którzy mają na swoim koncie znaczące sukcesy naukowe. Kapitułę Nagród Prezesów Polskich Towarzystw: Kardiologicznego i Ginekologicznego tworzą najwybitniejsze autorytety w tych dziedzinach, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji.

Dr hab. n. med Mariusz Kruk pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Jego aktywność zawodowa i naukowa obejmuje kardiologię inwazyjną oraz inwazyjne i nieinwazyjne techniki obrazowania naczyń wieńcowych. Jest autorem wielu prac oryginalnych z zakresu ostrych zespołów wieńcowych i obrazowania wieńcowego, współredaktorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej nieinwazyjnym metodom obrazowania sercowo-naczyniowego oraz zgłoszenia patentowego z zakresu kardiologii interwencyjnej. Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uhonorowano prof. Dorotę Darmochwał-Kolarz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne zainteresowania naukowe laureatki dotyczą zagadnień etiopatogenezy nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Prof. Darmochwał-Kolarz jest współautorką czternastu rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Jest również recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej. Była kierownikiem oraz głównym wykonawcą czterech projektów badawczych KBN, MNiSW oraz NCN zakończonych z wyróżnieniem.

Cykl prac opublikowanych w latach 2007-2014 dotyczył roli zaburzeń immunologicznych w etiopatogenezie nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Zainteresowania zawodowe laureatki dotyczą opieki nad pacjentkami z ciążą wysokiego ryzyka, zwłaszcza z nadciśnieniem towarzyszącym oraz z chorobami autoimmunologicznymi.PAP - Nauka w Polsce

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz