wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

niedziela, 14 grudnia 2014

SUM w ramach programu Horyzont 2020 pomoże pacjentom z niewydolnym sercem

Projekt Science dotyczący terapii komórkowej, która poprawia funkcję skurczową lewej komory serca i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z niewydolnością serca zrealizuje Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) w Katowicach z partnerami w ramach projektu Horyzont 2020.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska, podpisano już umowę grantową. Wniosek aplikacyjny został złożony przez konsorcjum międzynarodowe w ramach programu Horyzont 2020 i uzyskał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej.

Ponieważ zastosowanie własnych komórek pacjentów z niewydolnością serca jest mniej skuteczne, w projekcie planowane jest opracowanie wspólnie z Europejską Agencją Leków protokołu produkcji allogenicznych komórek mezenchymalnych tkanki tłuszczowej zdrowych dawców. Są one lepszym źródłem prawidłowych funkcjonalnie komórek do terapii regeneracyjnej.

Celem projektu będzie również przeprowadzenie badań pacjentów z oporną na standardowe leczenie niewydolnością serca i - w oparciu o wyniki badania - wniosek o uznanie tego produktu komórkowego za produkty lecznicze terapii zaawansowanej.

W projekcie weźmie też udział Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. L. Gieca, gdzie realizowane będą badania z udziałem pacjentów. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu ośrodka w system elektroanatomiczny, pozwalający na bezpośrednią implantację komórek progenitorowych do mięśnia sercowego. Kierownikiem projektu po stronie SUM jest szef III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Wojciech Wojakowski.

Zwycięski projekt SUM jest pierwszym realizowanym w województwie śląskim w obszarze tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. W całym kraju na 83 złożone w tym obszarze wnioski dofinansowanie otrzymało jedynie 13 projektów.

Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. i będzie trwał 5 lat. Jego całkowita wartość wynosi blisko 6 mld euro. Kwota dofinansowania dla SUM to 416 tys. euro, w tym 40 tys. euro dla szpitala. W skład międzynarodowego konsorcjum wchodzi 9 partnerów, oprócz SUM to m.in. uczelnie medyczne w Wiedniu, Lublanie, czy Utrechcie.

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld euro. 


(PAP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz