wiadomość powitalna

ALL ABOUT THE HEART

"Jakie jest twoje serce, ten tylko się dowie,
kto je stracił, więc dbaj i kochaj swoje serduszko"
andriju
Z powodu mocnego związku z duchową duszą,
ciało ludzkie nie może być postrzegane jako
wyłącznie zespół tkanek, organów i funkcji,
lecz raczej jako istotna część osoby,
która przez ciało ukazuje się i wyraża".
JAN PAWEŁ II
Znajdź swój bilans życia.
3 x 8 = 24
Jest to magiczne równanie życia!
8 godz.snu
8 godz.pracy
8 godz.odpoczynku
Jeżeli tylko możesz
dostosuj się do tego!
andriju


"PRACA TO NIE TYLKO TO CO ROBISZ
LECZ TO CO POZOSTAWIASZ PO SOBIE INNYM"
andriju

piątek, 27 maja 2011

USG - zastosowania

Do podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia wykorzystuje się ultrasonografy, wykorzystujące USG Dopplerowskie. Badanie to pozwala na ocenę przepływu krwi w żyłach i tętnicach, przy wykorzystaniu zmian długości fal ultradźwiękowych które odbijają się od poruszających się krwinek.Dzięki analizie odbitej fali ultradźwiękowej możliwe jest wykreślenie kierunku i prędkość przepływu krwi. Celem takiego badania jest możliwe wykrycie nawet najmniejszych schorzeń tętnic czy żył, które mogą prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy też zatorowości płucnej. W zależności od zastosowania badania ultrasonograficznemu wykorzystującego efekt Dopplera (różne ultrasonografy) może mieć na celu: wykrycie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg; wykrycie zwężeń i niedrożność w tętnicach kończyn dolnych, badanie żył kończyn dolnych pod kątem niewydolności zastawkowej czy zakrzepicy; diagnostykę innych naczyń obwodowych. Badanie wykorzystywane jest do oceny ukrwienia niektórych narządów oraz do wykrycia guzów nowotworowych. Także w położnictwie możliwa jest ocena przepływu krwi w tętnicach pępowinowych w celu przewidzenia niektórych powikłań zagrażających prawidłowemu rozwojowi ciąży. Zaletami płynącymi z korzystania z USG dopplerowskiego jest technika kolorowego Dopplera. Dzięki niej mamy możliwość na barwne obrazowanie przepływu krwi w naczyniach. Umożliwia to precyzyjną lokalizację nawet najmniejszych naczyń zaopatrujących poszczególne struktury. Dzięki USG dopplerowskiemu można zbadać: kończyny górne i dolne (np. niedomykanie zastawek), tętnice szyjne (pozwala ustalić miejsce, w którym doszło do zmian), serce, narządy płciowe, guzy, a także narządy jamy brzusznej takie jak: wątrobę, śledzionę, trzustkę, nerki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz